0

RODO

Szanowni klienci, od dnia 25.05.2018 r. wszystkich przedsiębiorców w krajach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane najczęściej jako „RODO” lub jako „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Prowadząc działalność gospodarczą jestem administratorem podstawowych danych osobowych moich klientów, otrzymywanych od nich bezpośrednio w momencie dokonywania u mnie zakupów. Dostęp do tych danych mogą mieć oprócz mnie jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sądy, organy ścigania, organy administracji skarbowej), oczywiście tylko wtedy gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczonych przeze mnie usług sprzedaży towarów jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Sprzedając określony towar – każdorazowo sprzedający i kupujący umawiają się co do formy jego sprzedaży – następuje ustalenie ceny, opcji wysyłki, płatności, terminu dostawy oraz pozostałych ewentualnych warunków dodatkowych. Powyższe ustalenia stanowią podstawę prawną do wykonania każdej sprzedaży. Aby móc tę sprzedaż w pełni zrealizować, trzeba posłużyć się danymi osobowymi nabywcy, oczywiście trzymając się przy tym ustalonej polityki bezpieczeństwa w zakresie ich przetwarzania i przechowywania.

Aby można było sprzedać i następnie dostarczyć zakupiony przez klienta wraz z opłaconą przesyłką towar – podczas dokonywania czynności sprzedażowych trzeba użyć jego danych (imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, telefonu, NIP-u, numeru rachunku bankowego) – na kopertach, paczkach, formularzach wysyłkowych pocztowych lub kurierskich, przy ewentualnych przelewach bankowych, na dokumentach sprzedażowych (fakturach). Dostęp do nich zatem, z uwagi na obowiązek wypełnienia przeze mnie jako sprzedawcę wszystkich umówionych warunków sprzedaży – uzyskają więc firmy kurierskie lub Poczta Polska SA oraz banki (podczas dokonywania ewentualnego przelewu). Jest to niezbędne aby taka sprzedaż została zrealizowana w pełni.

Nie prowadzę konkursów, newslettera, programów lojalnościowych ani innych działań marketingowych w których dane moich klientów mogłyby zostać ujawnione i użyte przez inne osoby trzecie.

Cała księgowość jest prowadzona w siedzibie firmy.

Dane osobowe klientów są przechowywane w legalnym programie księgowym zainstalowanym na firmowym komputerze, chronionym legalnym programem antywirusowym i hasłem dostępowym oraz w formie papierowych faktur i dokumentów wysyłkowych lub dokumentów bankowych, które przechowywane są w zamykanym sejfie i wykorzystywane wyłącznie na potrzeby księgowe i wysyłkowe. Dane powierzone przez oprogramowanie e-sklepu nie są nikomu przekazywane i są kasowana z serwera zaraz po przyjęciu lub odrzuceniu zamówienia.

Frma P.H. ROBERT wprowadziła wewnętrzną politykę bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych - politykę prywatności i od dnia 25 maja 2018 roku prowadzi REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Szanowni klienci, dokonując zakupu w firmie P.H. ROBERT, wyrażacie Państwo tym samym zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych w wyżej wymienionym zakresie.

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym moja firma kontaktuje się z Państwem w związku z realizacją zamówienia oraz po zakończeniu tego okresu przez czas wymagany przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na firmie P.H. ROBERT oraz przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto macie Państwo w każdej chwili prawo do żądania usunięcia bądź zmiany przesłanych danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Nasz adres e-mail do kontaktu: sklep@rmw.pl

Z poważaniem,

Robert M. Wyrzykowski

 


Kontakt ze sklepem

Godziny otwarcia
pon. - pt. 8.00 - 16.00