• Klauzula informacyjna dla klientów Internetowego Pasażu Handlowego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.H. ROBERT, ul. Włocławska 8,      87-603 Wielgie

2) kontakt z Administratorem: ado@rmw.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  • w celu realizacji zakupów dokonanych w Internetowym Pasażu Handlowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy oraz
  • w celu analityki biznesowej na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f RODO - uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub stronę trzecią

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub

  • podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia oraz dostawy towaru
  • firmy kurierskie
  • biuro rachunkowe

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może   skutkować odmową realizacji zamówienia