0

ADR Technology

ADR Technology

Nazwa ADR® Technology oznacza zaawansowaną technologię ekranowania pola elektrycznego (Advanced Dielectric Radiation Trap).

ADR® Technology jest unikalnym w skali światowej polskim wynalazkiem, dzięki któremu możliwe jest budowanie nowoczesnych i efektywnych ekranów pochłaniających składową elektryczną pola elektromagnetycznego. Technologia ta wykorzystuje właściwości układów wielofazowych, które można dobierać do określonych zastosowań zmieniając skład i sposób łączenia poszczególnych faz.

ADR® Technology zastosowano:
- do budowy cienkich, lekkich i nie wymagających uziemienia ekranów – ADR MAT, pochłaniających zmienne pola elektromagnetyczne,
- do budowy ceramiki dielektrycznej (na bazie ceramiki klasycznej i innych materiałów) o określonej mikrostrukturze i o szczególnych właściwościach dielektrycznych, wykorzystywanej do modyfikacji struktury wody.

ADR® Technology jest zastrzeżona zgłoszeniem patentowym P387274.


Kontakt ze sklepem

Godziny otwarcia
pon. - pt. 8.00 - 16.00