• Kategorie
  • Parametry
  • Materiały POS

Pojęcie Materiały POS stosowane jest powszechnie we współczesnej terminologii marketingowej określa ono wszelkiego typu nośniki reklamy BTL (below the line – reklama stosowana poza środkami masowego przekazu, skierowana wprost do klienta detalicznego), których głównym przeznaczeniem jest wspieranie sprzedaży bezpośrednio w miejscu dokonywania zakupu (point of sale) lub w jego bezpośrednim pobliżu. Stosuje się również nieco precyzyjniejsze określenie tego rodzaju materiałów – POSM (point of sale materials). Funkcjonuje również nazwa POP (point of purchase). Wszystkich wymienionych skrótów używa się wymiennie.